Aktuelles

Zertifizierung 27001

20 Dezember 2011
Eric Joos
Zertifizierung 27001

Die Langer GmbH & Co. KG zertifiziert sich nach ISO IEC 27001


Composites Europe

30 August 2011
Eric Joos

Die Langer GmbH & Co. KG präsentiert sich vom 27. - 29.09.2011 auf der "Composites Europe" Halle 4 - Stand D60


Control 2011

25 April 2011
Eric Joos

Die Langer GmbH & Co. KG präsentiert sich vom 03. - 06.05.2011 auf der "Control 2011" in Halle 7 - Stand 7006


Control 2010

24 April 2010
Eric Joos

Die Langer GmbH & Co. KG präsentiert sich vom 04. - 07.05.2010 auf der "Control 2010" in Halle 7 - Stand 7006


Neue Golfbahn Seepark-Golf

30 Juli 2009
Eric Joos

Offizielle Übergabe der "Zirkus-Golf"-Bahn


Controll 2009

24 Juli 2009
Eric Joos

Die Langer GmbH & Co. KG präsentiert sich vom 05. - 08.05.2009 auf der "Control 2009" in Halle 7 - Stand 7006